Management

Shri P C Katoch, Chairman
Shri.  Parvinder Singh Thakur. MD
Er  Nitesh Katoch  Director  Placement
Shri Munshi Ram, Director Exe
Shri Kamal Sharma, Director (Adm)

Active Members (Satyam Education Society):

Smt Premi Devi, Hony Secy
Shri Kamal Sharma, President
Anju Thakur Katoch, Vice President
Shri Parvinder Thakur Secretary
Shri Munshi Ram, Treasurer
Anju Kumari, Joint Secretary

Advisor:

Maj Gen (Dr) Mahavir Singh, VSM(Retd)
Col (Dr) Anil Sharma (Retd)
Col M P Singh (Retd)

 Administrator :
Mr. Raghvir Sharma